Novosti

Sudjelovali smo na edukaciji za gradove i općine – prijatelje djece

Više…

Priključite se Otpadijadi, prvom natjecanju u odvajanju otpada!

Više…

Učenici naše osnovne škole imaju nove ormariće u veselim bojama

Više…

Obavijesti

Poziv na testiranje

Poziv na testiranje vezan uz Natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vižinada-Visinada na radno mjesto Administrativni referent – tajnik 

Više…

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vižinada-Visinada na radno mjesto Administrativni referent – tajnik (1 izvršitelj/izvršiteljica), na neodređeno puno radno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca, sukladno članku 26. ZSN. Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općina […]

Više…

Obavijest o provođenju javne rasprave u sklopu postupka Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata „Stabilizacija pokosa korita na dijelu vodotoka Mirna“ za ekološku mrežu

Više…

Općina Vižinada
prijatelj djece

Sudjelovali smo na edukaciji za gradove i općine – prijatelje djece

Više…

Učenici naše osnovne škole imaju nove ormariće u veselim bojama

Više…

Projekti

Kanalizacijski sustav Vižinada

Više…

Izmjene i dopune prostornog plana uređenja općine Vižinada

Više…
 • Povijest i kulturna baština

  Vižinada je mjesto iznimno bogate povijesne i kulturne baštine, a već na gradinama u okolici vidljivi su tragovi života iz pretpovijesti, antike i ranog srednjeg vijeka. Pokraj sela Ferenci u arheološkim istraživanjima početkom 50-ih godina prošlog stoljeća pronađeni su tragovi slavenske nekropole iz 7. stoljeća, a prvi pisani spomen iz 1177. govori o Vižinadi kao posjedu porečkih biskupa.

  Povijest i kulturna baština
 • Odgoj i obrazovanje

  U državi s poražavajućom natalitetnom slikom stava smo da i na lokalnoj razini treba poduzeti sve moguće mjere kako bi se obiteljima s djecom olakšao život te da djeca, uz redovno školovanje ili pohađanje vrtića, na raspolaganju moraju imati i brojne druge dodatne aktivnosti i edukacije.

  Odgoj i obrazovanje
 • Kultura, sport i civilno društvo

  Na području općine djeluje nekoliko sportskih klubova i udruga koje svojim aktivnostima promiču razvoj sporta, kulture i civilnog društva. Općina Vižinada redovito financijski i logistički potpomaže sve koji djeluju unutar segmenta kulture, sporta i civilnog društva, koje je jedan od temelja funkcioniranja naše općine.

  Kultura, sport i civilno društvo
 • Zaštita okoliša

  Zaštitom okoliša osigurava se cjelovito očuvanje kakvoće okoliša, očuvanje bioraznolikosti i krajobrazne raznolikosti te georaznolikosti, racionalno korištenje prirodnih dobara i energije na najpovoljniji način za okoliš, kao osnovni uvjet zdravog života i temelj koncepta održivog razvitka.

  Zaštita okoliša