Novosti

OŠ Jože Šurana Višnjan ove godine sudjeluje u Erasmus+ programu

Više…

Učenici u posjeti udruzi za zaštitu životinja

Više…

Sretan dan sv. Valentina

Više…

Obavijesti

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Vižinada-Visinada u 2024. godinu

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ( „Narodne novine“, br. 26/15, 37/21), članka 42. Statuta Općine Vižinada – Visinada (Službene novine Općine Vižinada – Visinada broj 4/22 – pročišćeni tekst), članka 15. i 18. Pravilnika o financiranju […]

Više…

Godišnji plan raspisivanja Javnog natječaja od interesa za opće dobro u 2024.

Na temelju članka 14. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Vižinada-Visinada („Službene novine Općine Vižinada-Visinada“ broj 1/16, 3/22), Jedinstveni upravni odjel Općine Vižinada-Visinada donosi Godišnji plan raspisivanja Javnog natječaja za financiranje programa/projekata/ manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Općine Vižinada-Visinada 2024. Godišnji plan sadrži podatke […]

Više…

„POLICIJA PORUČUJE: Zaštitimo naše noniće”

Kako bi u što većoj mjeri pokušali zaštititi naše starije sugrađane od mogućih prijevara, Općina Vižinada-Visinada  u suradnji sa Policijskom upravom istarskom uključila se u provedbu projekta „Policija poručuje: zaštitimo naše noniće“. U okviru ovoga projekta planirane su edukacije kojima je cilj smanjiti kaznena djela prijevara na štetu starijih osoba. Važnost edukacije i pravodobnog prenošenja informacija o […]

Više…

Općina Vižinada
prijatelj djece

OŠ Jože Šurana Višnjan ove godine sudjeluje u Erasmus+ programu

Više…

Učenici u posjeti udruzi za zaštitu životinja

Više…

Projekti

Kanalizacijski sustav Vižinada

Više…

Izmjene i dopune prostornog plana uređenja općine Vižinada

Više…
 • Povijest i kulturna baština

  Vižinada je mjesto iznimno bogate povijesne i kulturne baštine, a već na gradinama u okolici vidljivi su tragovi života iz pretpovijesti, antike i ranog srednjeg vijeka. Pokraj sela Ferenci u arheološkim istraživanjima početkom 50-ih godina prošlog stoljeća pronađeni su tragovi slavenske nekropole iz 7. stoljeća, a prvi pisani spomen iz 1177. govori o Vižinadi kao posjedu porečkih biskupa.

  Povijest i kulturna baština
 • Odgoj i obrazovanje

  U državi s poražavajućom natalitetnom slikom stava smo da i na lokalnoj razini treba poduzeti sve moguće mjere kako bi se obiteljima s djecom olakšao život te da djeca, uz redovno školovanje ili pohađanje vrtića, na raspolaganju moraju imati i brojne druge dodatne aktivnosti i edukacije.

  Odgoj i obrazovanje
 • Kultura, sport i civilno društvo

  Na području općine djeluje nekoliko sportskih klubova i udruga koje svojim aktivnostima promiču razvoj sporta, kulture i civilnog društva. Općina Vižinada redovito financijski i logistički potpomaže sve koji djeluju unutar segmenta kulture, sporta i civilnog društva, koje je jedan od temelja funkcioniranja naše općine.

  Kultura, sport i civilno društvo
 • Zaštita okoliša

  Zaštitom okoliša osigurava se cjelovito očuvanje kakvoće okoliša, očuvanje bioraznolikosti i krajobrazne raznolikosti te georaznolikosti, racionalno korištenje prirodnih dobara i energije na najpovoljniji način za okoliš, kao osnovni uvjet zdravog života i temelj koncepta održivog razvitka.

  Zaštita okoliša