Novosti

Uz ljubičaste balone i igru obilježili smo Međunarodni dan svjesnosti o prijevremenom rođenju

Više…

Općina Vižinada-Visinada izdaje monografiju o baletnoj divi Carlotti Grisi

Više…

Završena prva faza obnove crkve sv. Barnabe u Vižinadi

Više…

Obavijesti

Poziv na savjetovanje s javnošću o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

Više…

Poziv na savjetovanje s javnošću o Nacrtu Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2023. godini

Više…

NATJEČAJ za zakup poslovnog prostora

Predmet ovog natječaja su sljedeći poslovni prostori: Poslovni prostor za obavljanje trgovačke djelatnosti koji se nalazi na adresi Vižinada, Vižinada 19, u prizemlju zgrade sagrađenoj na k.č. br. zgr. 96/8, upisanoj u zk.ul. br. 2127 k.o. Vižinada, označen kao 1. ETAŽA (E-1) posebni dio „A“, koji u naravi predstavlja djelomično uređeni poslovni prostor za obavljanje […]

Više…

Općina Vižinada
prijatelj djece

Uz ljubičaste balone i igru obilježili smo Međunarodni dan svjesnosti o prijevremenom rođenju

Više…

Kroz igru, nova znanja i zabavu obilježili smo Dječji tjedan u Vižinadi

Više…

Projekti

Kanalizacijski sustav Vižinada

Više…

Izmjene i dopune prostornog plana uređenja općine Vižinada

Više…
 • Povijest i kulturna baština

  Vižinada je mjesto iznimno bogate povijesne i kulturne baštine, a već na gradinama u okolici vidljivi su tragovi života iz pretpovijesti, antike i ranog srednjeg vijeka. Pokraj sela Ferenci u arheološkim istraživanjima početkom 50-ih godina prošlog stoljeća pronađeni su tragovi slavenske nekropole iz 7. stoljeća, a prvi pisani spomen iz 1177. govori o Vižinadi kao posjedu porečkih biskupa.

  Povijest i kulturna baština
 • Odgoj i obrazovanje

  U državi s poražavajućom natalitetnom slikom stava smo da i na lokalnoj razini treba poduzeti sve moguće mjere kako bi se obiteljima s djecom olakšao život te da djeca, uz redovno školovanje ili pohađanje vrtića, na raspolaganju moraju imati i brojne druge dodatne aktivnosti i edukacije.

  Odgoj i obrazovanje
 • Kultura, sport i civilno društvo

  Na području općine djeluje nekoliko sportskih klubova i udruga koje svojim aktivnostima promiču razvoj sporta, kulture i civilnog društva. Općina Vižinada redovito financijski i logistički potpomaže sve koji djeluju unutar segmenta kulture, sporta i civilnog društva, koje je jedan od temelja funkcioniranja naše općine.

  Kultura, sport i civilno društvo
 • Zaštita okoliša

  Zaštitom okoliša osigurava se cjelovito očuvanje kakvoće okoliša, očuvanje bioraznolikosti i krajobrazne raznolikosti te georaznolikosti, racionalno korištenje prirodnih dobara i energije na najpovoljniji način za okoliš, kao osnovni uvjet zdravog života i temelj koncepta održivog razvitka.

  Zaštita okoliša