Novosti

Za udruge s programima od interesa za opće dobro 204.000 kuna iz općinskog proračuna

Više...

Odana počast borcima palim u NOB-u i Domovinskom ratu

Više...

I ove godine smo čestitali odlikašima i nagradili ih

Više...

Obavijesti

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta na području Općine Vižinada-Visinada

Na temelju članka 5. Odluke o zakupu poljoprivrednog zemljišta na području Općine Vižinada-Visinada (Službene novine Općine Vižinada-Visinada br. 05/2010 i 4/2012), Općinski načelnik Općine Vižinada-Visinada dana 15. lipnja 2022. godine objavljuje Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta na području Općine Vižinada-Visinada. Pismene ponude dostavljaju se neposredno ili poštom preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „NE OTVARAJ […]

Više...

OBAVIJEST tehnički pregled i registracija traktora

Obavještavamo sve građane Općine Vižinada-Visinada da su temeljem Zakona o sigurnosti na cestama obvezni registrirati svoje traktore. Tehnički pregled i registracija istih obavit će se u subotu, 11. lipnja 2022. od 07,00 do 14,00 sati na parkiralištu kod Doma kulture.

Više...

POZIV za upise djece u Dječji vrtić za pedagošku 2022./2023. godinu

Više...

Općina Vižinada
prijatelj djece

I ove godine smo čestitali odlikašima i nagradili ih

Više...

Projekt s lavandom povezao polaznike vrtića iz Vižinade i njemačkog Bernbeurena

Više...

Projekti

Kanalizacijski sustav Vižinada

Više...

Izmjene i dopune prostornog plana uređenja općine Vižinada

Više...
 • Povijest i kulturna baština

  Vižinada je mjesto iznimno bogate povijesne i kulturne baštine, a već na gradinama u okolici vidljivi su tragovi života iz pretpovijesti, antike i ranog srednjeg vijeka. Pokraj sela Ferenci u arheološkim istraživanjima početkom 50-ih godina prošlog stoljeća pronađeni su tragovi slavenske nekropole iz 7. stoljeća, a prvi pisani spomen iz 1177. govori o Vižinadi kao posjedu porečkih biskupa.

 • Odgoj i obrazovanje

  U državi s poražavajućom natalitetnom slikom stava smo da i na lokalnoj razini treba poduzeti sve moguće mjere kako bi se obiteljima s djecom olakšao život te da djeca, uz redovno školovanje ili pohađanje vrtića, na raspolaganju moraju imati i brojne druge dodatne aktivnosti i edukacije.

 • Kultura, sport i civilno društvo

  Na području općine djeluje nekoliko sportskih klubova i udruga koje svojim aktivnostima promiču razvoj sporta, kulture i civilnog društva. Općina Vižinada redovito financijski i logistički potpomaže sve koji djeluju unutar segmenta kulture, sporta i civilnog društva, koje je jedan od temelja funkcioniranja naše općine.

 • Zaštita okoliša

  Zaštitom okoliša osigurava se cjelovito očuvanje kakvoće okoliša, očuvanje bioraznolikosti i krajobrazne raznolikosti te georaznolikosti, racionalno korištenje prirodnih dobara i energije na najpovoljniji način za okoliš, kao osnovni uvjet zdravog života i temelj koncepta održivog razvitka.