Kanalizacijski sustav Vižinada
Kanalizacijski sustav za naselje Vižinada, vrijedan gotovo 7 milijuna kuna, financiran je iz sredstava IPARD programa ukupno u visini od 4,2 milijuna kuna, te iz sredstava Istarskog vodozaštitnog sustava koji je u njegovom financiranju sudjelovao s iznosom od 2,2 milijuna kuna. Radi se o II fazi projekta koja obuhvaća gradnju 2,3 km kanalizacijskih kolektora, gradnju jedne crpne stanice te gradnju MBR uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, kapaciteta 2x200 ES.

Vrijednost ugovorenih radova iznosila je 5,9 milijuna kuna (bez PDV-a), a izvođač radova je bila tvrtka Benčić d.o.o. iz Rovinja. Ugovoreni podizvoditelj dijela opreme bila je tvrtka Almes eko  d.o.o. iz Rijeke, a ostali podizvoditelji bili su Građevinarstvo Ritoša d.o.o. iz Vižinade i Uslužni obrt Ritoša iz Vižinade. Glavni stručni nadzor izvodio je Danijel Simonetti iz tvrtke Istrainženjering d.o.o. iz Poreča, dok je projektant bila tvrtka Fluming d.o.o. iz Rijeke. Radove I faze koji su obuhvaćali gradnju kolektora dužine 1,4 km izvodio je Građevinski obrt Šalić iz Nove Vasi, a ti su radovi okončani 2009. godine.

Radovi na izgradnji sustava završili su u travnju 2016. godine, tehnički pregled izvršen je u lipnju, dok je uporabna dozvola dobivena u srpnju iste godine. Povodom Dana Općine Vižinada, 30.09.2016. godine, svečano je obilježen završetak radova te stavljanje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u pogon. Društvo Odvodnja Poreč kojoj je povjereno upravljanje sustavom i njegovo održavanje vršit će priključenje korisnika na sustav.

Izgradnja kanalizacijskog sustava i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda predstavlja investiciju koja je od velikog značaja i preduvjet za razvoj, te unapređenje radnih i životnih uvjeta za svakoga stanovnika i poslovnog subjekta u naselju Vižinada. Kanalizacijski sustav je već duže vrijeme prioritetna investicija općine jer omogućava dugotrajni razvoj na području jedinice lokalne samouprave i naselja Vižinada, višu kvalitetu života i viši nivo zaštite okoliša.

Izgradnja kanalizacijskog sustava i odgovarajućeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, mjere su kojima se osigurava učinkovita zaštita izvorišta pitke vode, vodotokova i tla na području naselja Vižinada, kao i na širem području središnje i sjeverne Istre gdje na relativno velikom području živi mali broj stanovnika.

Kanalizacijski sustav je sustav objekata i mjera povezanih u funkcionalnu cjelinu s osnovnim ciljem sakupljanja, odvođenja i pročišćavanja sanitarno-potrošnih otpadnih voda, te njihovog ispuštanja nakon pročišćavanja ili ponovne upotrebe na tehnički što ispravniji i ekonomičniji način. Kanalizacijski sustav u naselju Vižinada predviđen je kao razdjelni sustav odvodnje otpadnih voda, tj. posebno se odvode sanitarno-potrošne otpadne vode, a posebno oborinske.

Krajnji rezultat projekta biti će da će gotovo svi stanovnici i gospodarstvo biti do kraja 2017. godine priključeni na moderni kanalizacijski sustav sa pročišćavanjem otpadnih voda, te da će septičke jame biti u cijelosti eliminirane, a otpadne vode se više neće nepročišćene otpuštati u okolni teren. Efekti novoga stanja na zdravlje stanovnika, na kvalitetu okolnog tla i podzemnih voda, te na buduću kvalitetu života i gospodarski razvoj cijeloga kraja biti će izuzetno veliki.
 

Projekti-Kanalizacijski-sustav-Vizinada-1.JPG
Projekti-Kanalizacijski-sustav-Vizinada-2.JPG

Općina prijatelj djece
Informativni godišnjak
Upoznaj proračun
Domaća web tržnica

Domaća web tržnica
Projekt otpad
Projekt otpad