Općinsko vijeće

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru prava i obveza jedinice lokalne samouprave i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom.

Općinsko vijeće Općine Vižinada-Visinada čini 11 vijećnika izabranih na izborima provedenim u skladu s odredbama zakona. Vijećnici se biraju na vrijeme od četiri godine koliko im traje mandat, a funkcija vijećnika je počasna.

Sukladno Konačnim rezultatima izbora za članove Općinskog vijeća Općine Vižinada-Visinada, na lokalnim izborima održanim 21. svibnja 2017. godine, izabrani su sljedeći vijećnici:

 1. NEDA ŠAINČIĆ PILATO (SDP), Predsjednica Općinskog vijeća
 2. MARTINA DOBRILOVIĆ (SDP)
 3. BOJAN ROSIĆ (SDP)
 4. VESNA RADEŠIĆ (SDP)
 5. LAURA KEŠAC (SDP)
 6. MAURICIO POROPAT (SDP)
 7. ALEN LAKOVIĆ (IDS), Potpredsjednik Općinskog vijeća
 8. DARIO BALDAŠ (IDS)
 9. KARIN RADEŠIĆ (IDS)
 10. ĐORDANO FATORIĆ (IDS)
 11. MAKSIMILIAN RITOSSA (Grupa birača), Potpredsjednik Općinskog vijeća

 


Dokumenti:

Poziv za sjednicu Općinskog vijeća:


Zapisnici sa sjednica:


Godišnji izvještaj grupe birača, nositelj liste Maksimilian Ritossa:

Događanja
Informativni godišnjak
Domaća web tržnica

Domaća web tržnica