Općinsko vijeće

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru prava i obveza jedinice lokalne samouprave i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom.

Općinsko vijeće Općine Vižinada-Visinada čini 11 vijećnika izabranih na izborima provedenim u skladu s odredbama zakona. Vijećnici se biraju na vrijeme od četiri godine koliko im traje mandat, a funkcija vijećnika je počasna.

Na izborima održanim 19. svibnja 2013. godine za članove Općinskog vijeća Općine Vižinada-Visinada odabrani su:

 1. DARIO BALDAŠ
 2. SABINA MARASTON, Potpredsjednica Općinskog vijeća
 3. MARINO RITOŠA
 4. ĐORDANO FATORIĆ
 5. DANIJEL BEATO
 6. ĐONI ŠIMONOVIĆ, Predsjednik Općinskog vijeća
 7. NEDA ŠAINČIĆ PILATO
 8. VALTER BALDAŠ, prof.
 9. LAURA KEŠAC
 10. MAKSIMILIAN RITOSSA, Potpredsjednik Općinskog vijeća
 11. ĐANI RITOŠA

 


Dokumenti:

Zapisnici sa sjednica:
 

Godišnji izvještaj grupe birača, nositelj liste Maksimilian Ritossa:

Događanja
Informativni godišnjak
Domaća web tržnica

Domaća web tržnica