Općinska uprava

Općinska uprava Općine Vižinada-Visinada organizirana je putem Jedinstvenog upravnog odjela u kojem se obavljaju poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine i poslovi državne uprave, kada su prenijeti na jedinice lokalne samouprave.

U općinskoj upravi zaposleni su:

Gordana Bottezar Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
Leo Ferenac Upravitelj vlastitog pogona
Marjanka Šušnjić Računovodstveni referent
Solidea Ferenac Perhat Administrativna tajnica
Lino Ritoša Komunalni radnik
Mladen Mekiš Komunalni radnik
Branka Mekiš Spremačica
   

Kontakt:

Adresa: Vižinada 18a
Vižinada
Telefon: 052 446 425
052 446 424
 
Fax: 052 446 424
E-Pošta: opcina@vizinada.hr

Općinski načelnik stranke prima svakodnevno uz prethodnu najavu na telefon +385 (0) 52 446 102 ili putem maila marko.ferenac@vizinada.hr.

Odluke:


Izvješća o nepravilnosti:

 

Općina prijatelj djece
Informativni godišnjak
Upoznaj proračun
Domaća web tržnica

Domaća web tržnica
Projekt otpad
Projekt otpad