Općinska uprava

Općinska uprava Općine Vižinada-Visinada organizirana je putem Jedinstvenog upravnog odjela u kojem se obavljaju poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine i poslovi državne uprave, kada su prenijeti na jedinice lokalne samouprave.

U općinskoj upravi zaposleni su:

Gordana Bottezar Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
Marjanka Šušnjić Referent za računovodstvo i financije
Solidea Ferenac Perhat Administrativni referent – tajnik
Kristian Ritoša Komunalni radnik
Mladen Mekiš Komunalni radnik
Branka Mekiš Spremačica

Kontakt:

Adresa: Vižinada 18a
Vižinada
Telefon: 052 446 425
052 446 424
 
Fax: 052 446 424
E-Pošta: opcina@vizinada.hr

Općinski načelnik stranke prima svakodnevno uz prethodnu najavu na telefon +385 (0) 52 446 102 ili putem maila marko.ferenac@vizinada.hr.

Odluke:


Izvješća o nepravilnosti:

 

Općina prijatelj djece
Informativni godišnjak
Upoznaj proračun
Domaća web tržnica

Domaća web tržnica
Projekt otpad
Projekt otpad