Novosti
14.12.2020. 4:28:07

Poziv na 30. sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članaka 30. i 31. Statuta Općine Vižinada-Visinada („Službene novine Općine Vižinada-Visinada“, broj 02/19 - pročišćeni tekst) i članka 12.   Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vižinada-Visinada („Službene novine Općine Vižinada-Visinada“, broj 02/19 - pročišćeni tekst), saziva se 30. sjednica Općinskog vijeća Općine Vižinada – Visinada, koja će se održati u utorak, 15. prosinca 2020. godine u 18,00 sati.  Sjednica će se održati na daljinu, izjašnjavanjem vijećnika i ostalih sudionika putem elektroničke pošte.

14.12.2020. 3:53:51

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vižinada-Visinada

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 20/2018, 115/2018 i 98/2019) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vižinada-Visinada, KLASA: 011-01/20-01/29 URBROJ: 2167/05-01-20/11 od 03. prosinca 2020. godine, Općinsko vijeće Općine Vižinada-Visinada objavljuje Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vižinada-Visinada.

10.12.2020. 23:18:15

Domaće od malih nogu

„DOMAĆE OD MALIH NOGU“ je lokalni projekt globalnog značenja. Važnost pravilne prehrane temeljene na sezonskim namirnicama  lokalnog uzgoja igra neizmjerno važnu ulogu u očuvanju zdravlja. Projekt provode Lokalne akcijske grupe Istarske županije - LAG Središnja Istra, LAG Istočna Istra, LAG Južna Istra i LAG Sjeverna Istra. Projektom se koncept zdrave prehrane, temeljene na svježim, sezonskim poljoprivrednim proizvodima lokalnog uzgoja nastoji uvesti i u institucionalni okvir – suradnjom s osnovnim školama i vrtićima Istarske županije, te  lokalnim OPG-ima.

8.12.2020. 6:53:30

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste oznake NC 070 (NC 062 - Vrh) na području naselja Mekiši kod Vižinade.

7.12.2020. 8:12:11

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA TURISTIČKOG RAZVOJNOG PODRUČJA PALJARI

Temeljem članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka načelnika Općine Vižinada-Visinada, KLASA: 351-01/20-01/03, URBROJ: 2167/05-02-20-17, od 03. prosinca 2020. godine, objavljuje se JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA TURISTIČKOG RAZVOJNOG PODRUČJA PALJARI

25.11.2020. 6:06:17

Zapisnik sa otvaranja ponuda za Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vižinada-Visinada

Predmet rada Povjerenstva je javno otvaranje ponuda pristiglih po Javnom natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vižinada-Visinada KLASA: 320-01/20-01/14 URBROJ: 2167/05-01-20-1 objavljen dana 07. 10. 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Općine Vižinada-Visinada.

20.11.2020. 6:38:45

U VIŽINADI OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN DJETETA I DJEČJIH PRAVA

20. studenoga obilježava se Međunarodni dan djeteta i dječjih prava. Tog su datuma, 1989.godine, Ujedinjeni narodi usvojili Konvenciju o pravima djeteta. Dječja prava su važna jer štite djecu i potiču poštovanje među djecom i odraslima.

17.11.2020. 20:22:11

Javno otvaranje ponuda pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske objavljen 07. listopada 2020.

Sukladno odredbama članka 7. stavak 2. Pravilnika  o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske (NN broj 47/19) i teksta javnog natječaja je objavljenog 07. listopada 2020. na oglasnoj ploči Općine i na službenoj mrežnoj stranici, dostupno na poveznici: javno otvaranje ponuda pristiglih na natječaj održati će se u utorak, 24. studenoga 2020. godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama Zajednice Talijana Vižinada, Vižinada 19, Vižinada

16.11.2020. 4:19:41

Dovršena projektna dokumentacija za kanalizacijsku mrežu jugozapadnog dijela općine Vižinada

Prošlog tjedan na sjednici Odbora za upravljanje nekretninama, komunalni sustav i prostorno uređenje Općine Vižinada održana je prezentacija glavnog projekta sustava prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda jugozapadnog dijela Općine Vižinada koji obuhvaća područje naselja Lašići, Vrh Lašići, Bukori, Baldaši i Ohnići.

<<<  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...  >   >>> 

Općina prijatelj djece
Informativni godišnjak
Upoznaj proračun
Domaća web tržnica

Domaća web tržnica
Projekt otpad
Projekt otpad