- detaljno

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave

Naručitelj, Općina Vižinada-Visinada pokreće postupak jednostavne nabave za predmet nabave „Usluge izrade prostorno-planske dokumentacije za UPU Vižinada sjever“, Evidencijski broj nabave: JN-17/21.


<<< Povratak

Općina prijatelj djece
Informativni godišnjak
Upoznaj proračun
Domaća web tržnica

Domaća web tržnica
Projekt otpad
Projekt otpad