- detaljno

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave

Naručitelj Općina Vižinada-Visinada pokreće postupak jednostavne nabave za predmet nabave: „Dobava, zamjena i montaža rasvjetnih tijela nogometnog igrališta Fabrika“, Evidencijski broj nabave: JN-21/21.


<<< Povratak

Općina prijatelj djece
Informativni godišnjak
Upoznaj proračun
Domaća web tržnica

Domaća web tržnica
Projekt otpad
Projekt otpad