Javna nabava - detaljno

Poziv na dostavu ponuda za radovi na adaptaciji postojeće zgrade u Vižinadi – I faza, ev. broj nabave: 08/2014

Dokumenti za preuzimanje:


<<< Povratak

Općina prijatelj djece
Informativni godišnjak
Upoznaj proračun
Domaća web tržnica

Domaća web tržnica
Projekt otpad
Projekt otpad