Javna nabava
25.5.2021. 12:37:40

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave

Naručitelj, Općina Vižinada-Visinada pokreće postupak jednostavne nabave za predmet nabave „Usluge izrade prostorno-planske dokumentacije za UPU Vižinada sjever“, Evidencijski broj nabave: JN-17/21.

10.3.2021. 4:09:12

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave

Naručitelj, Općina Vižinada-Visinada pokreće postupak jednostavne nabave za predmet nabave „Opskrba električnom energijom“, Evidencijski broj nabave: JN-03/21.

3.2.2021. 9:21:04

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave

Naručitelj Općina Vižinada-Visinada pokreće postupak jednostavne nabave za predmet nabave: „Dobava, zamjena i montaža rasvjetnih tijela nogometnog igrališta Fabrika“, Evidencijski broj nabave: JN-21/21.

27.6.2017. 3:18:17

Obavijest o javnom nadmetanju

Općina Vižinada-Visinada objavljuje obavijest o nadmetanju za postupak nabave namještaja i druge opreme za potrebe uređenja Centra za posjetitelje „Okusi prošlosti“, broj objave: 2017/S 0F2-0012256. Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje.

5.4.2017. 1:05:57

Obavijest o javnom nadmetanju

Općina Vižinada-Visinada objavljuje obavijest o nadmetanju za postupak nabave radova za prenamjenu stambene zgrade u zgradu javne i društvene namjene Centar za posjetitelje „Okusi prošlosti“, broj objave: 2017/S 0F2-0006264. Detalje o objavi možete vidjeti ovdje.

4.4.2017. 1:30:25

Izvješće o provedenom savjetovanju

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima prije pokretanja javne nabave za provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za prenamjenu stambene zgrade u zgradu javne i društvene namjene možete preuzeti ovdje.

27.3.2017. 5:58:45

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Sukladno članku 198. ZJN 2016 prije pokretanja javne nabave za provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za prenamjenu stambene zgrade u zgradu javne i društvene namjene (E-MV-01/2017) javni naručitelj provodi savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju do 03. travnja 2017. godine, čime svim zainteresiranim gospodarskim subjektima na raspolaganje stavlja nacrt Dokumentacije za nadmetanje iz koje je vidljivo:

  • Opis predmeta nabave
  • Tehničke specifikacije
  • Kriteriji za kvalitativni odabir
  • Kriteriji za odabir ponude
  • Posebni uvjeti za izvršenje ugovora

<<<  <  1 2  >   >>> 
Općina prijatelj djece
Informativni godišnjak
Upoznaj proračun
Domaća web tržnica

Domaća web tržnica
Projekt otpad
Projekt otpad